soska

NAIFF je první a jediný český festival dokumentárních filmů o domorodých lidech.

V dnešní době žije na Zemi přibližně 350 milionů domorodých lidí ve více než sedmdesáti zemích. Někdy jako většinová část populace, ovšem častěji jako minority. Domorodí lidé žijí v souladu s přírodou, o kterou se starají, a opatrují ji. Životy domorodých národů jsou úzce spjaty s jejich životním prostředím, ze kterého čerpají jídlo a přístřeší. Země jim zároveň slouží jako duchovní kotva, kterou po věky opatrují.

Pokud se podíváme, kde domorodé národy žijí a kde je nejzachovalejší biologická rozmanitost, spatříme naprostou shodu. Ne náhodou. O své životní prostředí domorodé národy pečovaly po staletí. A pokud do jejich teritorii nezavitá externí činitel, budou v tom pokračovat i nadále. Odhaduje se, že na této planetě existuje okolo 6000 jazyků. Z toho čtyřmi tisíci hovoří domorodí lidé. Pokud se podíváme na mapu, zjistíme, že jazyková a kulturní rozmanitost má přímou úměru k rozmanitosti biologické. Právě proto je třeba si uvědomit, že domorodí lidé jsou pro globální zájmy nepostradatelní. Tím, že ochráníme přírodní národy, ochráníme kulturní a jazykovou rozmanitost, zároveň však i rozmanitost biologickou.

• Domorodí lidé jsou nejchudšími z chudých. Nejzákladnější produkty jako jídlo, obuv či očkování jsou pro ně cenově nedosažitelné.

• Domorodí lidé vykazují nejvyšší hodnoty chudoby, dětské úmrtnosti či negramotnosti a naopak nejnižší hodnoty naděje dožití.

• Mnoho domorodých národů dotčených kolonialistickými praktikami dnes čelí sociálním problémům, jako jsou například sebevraždy, fyzické a emocionální strádání, alkoholismus či jiné formy závislostí.

• Rozvojové programy vlád v zemích, kde domorodé národy žijí, mnohdy vytvářejí či podporují podmínky pro asimilaci a závislost domorodých etnik na většinové společnosti.

Festival NAIFF se pokusí divákům představit dnešní život domorodých lidí v různých kulturních areálech prostřednictvím dokumentárních filmů, přednášek a diskusí.

Mezinárodní nevládní organizace UWIP (United World of Indigenous People) ve spolupráci s Nakladatelstvím JOTA a BKC Brno pořádá již několik let festival dokumentárních filmů o domorodých lidech NAIFF, který se pokouší divákům představit dnešní život domorodých lidí v různých kulturních areálech prostřednictvím dokumentárních filmů, přednášek a diskusí.


V minulých letech zaznamenal festival NAIFF mimořádný úspěch, získal zájem medií a stal se součástí Muzejní noci města Brna a Festivalu Babylon Kulturního centra města Brna.
Přestože je téma domorodých etnik součástí mnoha jiných festivalů a kulturních akcí, jde často pouze o povrchní vhled do této problematiky. Tento zásadní okruh si však zaslouží vlastní festival, který by nejen populární formou informoval, ale na základě vědních oborů (antropologie, etnologie, religionistiky a sociologie) také vzdělával. Dalším důvodem pro pořádání festivalu je vedle výrazného vzdělávacího charakteru jeho zásadní environmentální a ekologický přesah spojený s lidskými právy.


Naiff je jediný filmový festival svého druhu v naší republice.
Témata jednotlivých filmů vedou člověka k hlubokému zamyšlení, a proto je třeba, aby tyto krásné filmy nebyly přístupné jen úzkému okruhu lidí. Proto jsme se společně s brněnskými pořadateli rozhodli festival rozšířit – v únoru do Horního Maršova a na jaře do Prahy.
Vzhledem k tomu, že filmy byly již promítány v Brně, uskutečníme OZVĚNY FESTIVALU NAIFF.


Organizátorem festivalu NAIFF je mezinárodní nevládní organizace UWIP,
Ředitelem festivalu je etnolog, předseda správní rady UWIP Václav Pecl.

Program / Program více informací

Filmy / Films více informací

entry1