Výsledková listina NAIFF 2010

Grand Prix

Záchrana afrických dětských čarodějů / Saving africa’s witch children
režie/directed by: Mags Gavan a Joost van Der Walk
Velká Británie

Cena Mezinárodní nevládní organizace UWIP

Award of the International non-governmental organization UWIP
Tam, kde ryby spí na stromech / Where the Fish Sleep in the Trees
režie/directed by: Michael Havas
Nový Zéland

Cena Ministerstva životního prostředí České republiky

Award of the Ministry of Environment of Czech Republic
Conservation Refugees
režie/directed by: Steffen Keulig
Německo

Výsledková listina NAIFF 2009

Grand Prix

Loveni jako zvěř / Hunted Like Animals
režie/directed by: Rebecca Sommer
USA

Cena Mezinárodní nevládní organizace UWIP

Award of the International non-governmental organization UWIP
Lingvisté / Linguists
režie/directed by: S. Kramer, D.A. Miller, J. Newberge
USA

Cena Ministerstva životního prostředí České republiky

Award of the Ministry of Environment of Czech Republic
Příběh lidí z buše / Bushmen
režie/directed by: Pierre Mann
Francie

soska