Sedmý ročník festivalu dokumentárních filmů NAIFF.
(For English scroll down)

28.10. 2015

17:00

Zahájení festivalu

Série dokumentů Borderline (Spain, Italy, Mediterranean, Turkey, France, Bulgaria), režie Stefano Liberti 2015. 30 min.
Pásmo krátkých snímků přináší svědectví z jednotlivých hraničních přechodů či širého moře, přes které se lidé snaží dostat do Evropy.

17:35

Debata s režisérem Stefanem Libertim

Stefano Liberti je italský novinář a spisovatel, autor knihy Land Grabbing: cesty nového kolonialismu, přeložené do několika světových jazyků.

18:30

Film Crossing Borders

režie Michal Pavlásek 2015. 22 min.

Film konfrontuje české publikum s některými stereotypy, které o uprchlících panují a představí motivace dobrovolníků, kteří se migrujícím snaží umenšit jejich strádání.

19:00

Prezentace Michala Pavláska

Etnolog Michal Pavlásek představí svou dobrovolnickou, dokumentární a reportážní činnost z uplynulého léta na místech tzv. balkánské trasy uprchlíků, kudy směřují do zemí západní a severní Evropy. Uvede také motivace svých aktivit a dojmy, které během úzkého vztahu s uprchlíky získal.

20:00

Panelová diskuse na téma migrace

Jaká je cesta uprchlíků, odkud kam směřují a jak je s nimi u nás nakládáno? Diskusi bude moderovat Gaby Khazalová, účastníky panelu budou:

Mgr. Helena Tužinská, Ph.D., odborná asistentka na katedře etnologie a muzeologie Filosofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, kde se věnuje mezikulturní komunikaci, antropologii učení a lingvistické antropologii. Na festivalu představí svou knihu “Otázky opisu a prekladu: využitie poznatkov antropológie a etnografie vo vedení a tlmočení interview s imigrantmi”.

Mgr. Michal Pavlásek, Ph.D., absolvent studia etnologie a historie na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Je pracovníkem Etnologického ústavu AV ČR v Brně a působí ve sdružení Anthropictures. Svůj obzor zájmu směřuje k českým vystěhovalcům v regionu jihovýchodní Evropy.

Mgr. Lenka Šafránková Pavlíčková, vystudovala sociologii, sociální politiku a mediální studia a žurnalistiku na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Nyní se zde v rámci doktorandského studia sociologie věnuje tématu ideologií a migrace a integrace cizinců. Tématy uprchlictví a migrace se dlouhodobě zabývá také prakticky v rámci NESEHNUTÍ (NEzávislé Sociálně Ekologické HNUTÍ).

29.10. 2015

17:00

Prezentace dobrovolnické výpravy k maďarsko-srbským hranicím u Röszke

Gaby Khazalová + Václav Pecl

Bc. Gaby Khazalová je absolventkou sociologie a politologie. Pracuje v Deníku Referendum, odborně se zabývá urbánní sociologií. Mgr. Václav Pecl je etnolog, aktivista a ředitel festivalu NAIFF.

17:30

Beseda s Michaelem Havasem

Michael Havas je česko-novozélandský filmař, který napsal, zrežíroval nebo produkoval více než 50 filmů, z nichž mnohé získaly mezinárodní ocenění. Věnuje se hlavně historickým souvislostem, kulturnímu dědictví, lidským právům a přírodě. Je koproducentem prvních dvou celovečerních hraných filmů Jana Švankmajera (Něco z Alenky a Lekce Faust) a jeden ze spoluautorů dobrodružného 3D filmu o přírodě Aldabra, který bude uveden do českých kin 19.11.2015.

Na festivalu promluví o akci Human Chain v italských Dolomitech, kde 6000 lidí vytvořilo lidský řetěz okolo hory Tre Cime na vyjádření podpory uprchlíkům. Představí rovněž novozélandský seriál o portrétistovi maorských obyvatel a plzeňském rodákovi Gottfriedu Lindauerovi, jehož výstavu obrazů v Plzni pomáhal organizovat. Na závěr uvede archivní film Trobriand Cricket svého přítele Garyho Kildea.

20:00

Trobriand Cricket

režie Gary Kildea 1976. 54 min.

Jedinečný a světově proslulý film poprvé v české verzi. Jedná se o starší, avšak o nic méně fascinující etnografický dokument o kulturní tvořivosti původních obyvatel Trobriandských ostrovů. Film ukazuje, jak ostrované přizpůsobili svým kulturním potřebám britskou hru kriket, kterou se na přelomu 19. a 20. století naučili od metodistických misionářů. V podání ostrovanů představuje kriket svébytnou rituální formu umožňující zmírňovat soupeření mezi vesnicemi, omezovat rivalitu mezi politickými vůdci, ale i zprostředkovávat erotické tance a okázalou zábavu.

Vstupné bude jako vždy dobrovolné, vaše příspěvky uvítáme, produkce festivalu je hrazena z darů, NAIFF nečerpá žádný grant.

28.10. 2015

5:00 PM

Opening

Series of documents Borderline (Spain, Italy, Mediterranean, Turkey, France, Bulgaria), directed by Stefano Liberti 2015. 30 min. Czech and/or English subtitles.
Europe’s Migration Crossing Points Captured in Six Films.

5:35 PM

Discussion with director Stefano Liberti

Stefano Liberti is Italian journalist and writer, author of the book Land Grabbing: Journeys into New Colonialism.

6:30 PM

Documentary Crossing Borders

Directed by Michal Pavlásek 2015. 22 min. English with Czech subtitles.

The film confronts Czech audience with some stereotypes about refugees and presents the motivations of volunteers who try to alleviate the suffering of migrants.

7:00 PM

Presentation by Michal Pavlásek (in Czech)

Ethnologist Michal Pavlásek will present his volunteering, documenting and reporting activities from places of the so called Balkan route of migration toward countries of Western and Northern Europe. He will discuss his own motivations and impressions gained from such close encounter with refugees.

8:00 PM

Panel Discussion on the topic of migration (in Czech)

What is the journey of refugees, where from and to, and how are they treated here in the Czech Republic? The discussion will be moderated by Gaby Khazalová, panel participants will be Mgr. Helena Tužinská, Ph.D., Mgr. Michal Pavlásek, Ph.D., and Mgr. Lenka Šafránková Pavlíčková.

29.10. 2015

5:00 PM

Presentation of a trip of volunteers to the Hungarian-Serbian border near Röszke

Gaby Khazalová + Václav Pecl (in Czech)

Bc. Gaby Khazalová studied sociology and politology. She has worked in Deník Referendum, her area of expertise is urban sociology. Mgr. Václav Pecl is ethnologist, activist, and director of the festival NAIFF.

5:30 PM

Discussion with Michael Havas (in Czech)

Michael Havas is a Czech-New Zealand filmmaker who has written, directed or produced over 50 films, many of which have received international awards. Recurring themes in his work are historical context, cultural heritage, human rights and nature. He co-produced Jan Švankmajer´s first two full-length features Alice and Faust and was one of the co-writers on Aldabra, a 3D wildlife adventure feature due for international cinema release this year. Its Czech premiere will take place on November 18th, 2015.

He will talk of the Human Chain in Italian Dolomites, where 6000 people created a human chain around the Tre Cime mountain in order to demonstrate their support of refugees. He will present New Zealand TV series on the painter Gottfried Lindauer who portrayed Maori inhabitants and whose exhibition in Pilsen Michael helped organize. He will conclude with introducing the film Trobriand Cricket.

8:00 PM

Trobriand Cricket

Directed by Gary Kildea 1976. 54 min. English with Czech subtitles

One of the world’s best-known and most honored ethnographic films, this classic documentary depicts the many modifications made by Trobriand Islanders, in Papua New Guinea, to the traditional British game of cricket. The film demonstrates how the islanders have transformed the game into an outlet for tribal rivalry, mock warfare, community interchange, sexual innuendo, and an afternoon of riotous fun.

Admission is free as always, donations are welcome. Festival production is covered solely by donations, NAIFF draws no finances from grants.